Suell Team

Suell Team v. Dorthe Suell

Vi vil skabe bedre vilkår for mennesker – i særdeleshed for vanskeligt stillede børn og unge –
og det kan vi sammen gøre på mange måder. Fundraising er en af dem!

Vi vil gerne høre om dine idéer og visioner – og omsætte dem til ansøgninger,
som fonde og puljer ikke kan afslå.

Link til hjemmeside

Abonnement